logo

Všeobecné vyhlásenie

Prevádzkovateľom webovej stránky ualzbety.sk je:

KERAMON Mobile, s.r.o.
Konventná 7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03

IČO: 48 283 916

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti KERAMON Mobile, s.r.o. https://ualzbety.sk (ďalej len "ualžbety") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti ualžbety. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. ualžbety zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Ualžbety si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti ualžbety alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou ualžbety. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti ualžbety.