logo

Náš príbeh v obrazoch

Všetky naše projekty majú spoločného menovateľa... Je ňou úcta k histórii. Dôraz kladieme na odbornú, detailnú rekonštrukciu a reštaurovanie dobových predmetov a historických budov v spolupráci so špičkovými európskymi odborníkmi.

Historický dom na Timonovej ulici nás oslovil nielen svojou polohou v pomerne tichej časti inak rušného centra Košíc, ale aj svojim príbehom. Už v čase, kedy bol postavený (roku pána 1891), boli na jeho stavbu použité výnimočné materiály a originálne doplnky ako vyrezávaná madona, či smerovník svetových strán s ukazovateľom smeru vetra, ktorý po citlivej renovácii našiel svoje miesto v interiéri.

Madona momentálne podstupuje reštaurovanie v ateliéri manželov Šivanovcov zo Spiša, ktorých rukami prešiel aj Oltár Majstra Pavla z Levoče, ktorého postavy boli v rámci reštaurovania prvýkrát podrobené aj CT diagnostike v nemocnici v Spišskej Novej Vsi.

V bezprostrednej blízkosti Apartmánu u Alžbety, sa nachádza množstvo dominánt najväčšej pamiatkovej rezervácie na Slovensku. Divadlo THÁLIA, katedrála Svätej Alžbety, Hlavná ulica s jej kaviarničkami, či moderné nákupné centrum.

Genius loci domu, ktorý sa dočkal svojej prvej rekonštrukcie presne po 130-tich rokoch, neopomína symboly Košíc ako anjel či patrónka mesta Alžbeta Uhorská. Cieľom rekonštrukcie mešťanského domu z 19. storočia bolo vytvorenie viac než len ubytovania. Neustále máme na zreteli požiadavky dnešnej doby a vás... Našich vzácnych hostí! Apartmán U Alžbety je vybavený všetkým, čo dnešná moderná rodina potrebuje a využíva.

Už skôr spomínaná "Úcta k histórii" je motívom aj našich ďalších projektov:

Ďakujeme za vašu dôveru,že ste nám zverili váš spánok…